Navigere til andre deler av disippelhjulet: 
Disippelhjulet,  BønnBibelFellesskapet,   Vitnesbyrdet,   

Gi det videre: Disippelgjøring     Utruste arbeidere

 

Her kommer det etterhvert artikler og ressurser om vitnesbyrdet

 

Powered by Cornerstone