Om Navigatørene

Hvem? | Motto og oppdrag | Verdiene | Fremtidsbilde | InternasjonaltHvem er Navigatørene?

Stiftelsen Navigatørene Norge er den norske delen av den internasjonale og tverrkirkelige bevegelsen The Navigators som ble stiftet i USA i 1933 av Dawson Trotman. Navigatørene er medlem av Norme og forpliktet på Lausannepakten.

Bevegelsen består av helt vanlige mennesker fra alle slags profesjoner, livssituasjoner og aldre som lever og disippelgjør blant mennesker som ikke kjenner Jesus. Vi ønsker å se at mennesker blir kjent med Jesus og vokser i en nær relasjon til ham.  
  
Navigatører følger mennesker særlig på tomannshånd eller i små grupper på 2-4stk, fordi alle er forskjellige og har unik utrustning og unike behov, og fordi mindre settinger gjør det mulig å praktisere ansvarligholding og modellering slik Jesus gjorde det. Vi begynner med noen få, og går dypt med dem på en måte som istandsetter til å disippelgjøre andre.  

Navigatørene skaper fellesskap og rammer hvor disippelgjøring og utrustning foregår. Vi har studentarbeid på ulike høyskoler og universitet, leire for familier og ungdommer, og andre arrangement.  

Motto

Å kjenne Kristus, gjøre ham kjent og hjelpe andre å gjøre det samme.

Vårt oppdrag

Å fremme evangeliet om Jesus og Guds rike til alle folkeslag,
gjennom åndelige generasjoner av arbeidere
som lever og disippelgjør blant mennesker som ikke kjenner Jesus


Verdiene

  1. Lengselen etter å kjenne, elske og bli mer lik Jesus Kristus.
  2. Bibelens sannhet og tilstrekkelighet for hele livet.
  3. Evangeliets forvandlende kraft.
  4. Den hellige ånds ledelse, kraft og utrustning.
  5. Forventningsfull tro og utholdende bønn rotfestet i Guds løfter.
  6. Hvert eneste menneskes verdighet og verdi.
  7. Fellesskap der kjærlighet og nåde leves ut mellom oss.
  8. Familier og relasjonelle nettverk som arbeider for å gjøre disipler.
  9. Gjensidig avhengighet av hverandre i hele Kristi legeme for å fremme evangeliet

Vårt fremtidsbilde 

Vi ser en levende evangelie-bevegelse, drevet av utholdende bønn. Bevegelsen flyter fritt gjennom relasjonelle nettverk og ut til alle folkeslag. Arbeidere for Guds rike lever vegg-i-vegg med folk overalt!     

Hva karakteriserer denne bevegelsen? Et hjerte for hele mennesket … et nådeklima … medfølelse med de sårbare og nedbrutte … oppofrende enhet som favner ulikhet … kulturell relevans og sensitivitet … gjensidig avhengighet av andre i Guds vidstrakte familie … forvandlede menn og kvinner som dufter av ydmykhet og Kristi vellukt.  

De er preget av et dypt engasjement i og lydighet overfor Bibelen som Guds ord. De tror på Guds løfter. Både personlig og i forpliktende fellesskap søker de å kjenne og følge Guds vilje.      

Arbeidere og ledere vokser frem, med en voksende lidenskap for Jesus Kristus. De viser tro og mot når de lever og beveger seg blant venner og familie. Som åndelige foreldre modellerer de ekthet og relevans.    

Vanlige mennesker i forskjellige livssituasjoner lever med glede integrerte liv. De lever som fruktbare insidere blant dem som ikke kjenner Jesus. De viser utholdenhet i møte med motstand og lidelse. Mange kommer til tro over hele verden. Når de blir grunnfestet som Jesu disipler utvikler noen seg til å bli grunnleggende for nye generasjoner. Evangeliet spres naturlig og kraftfullt ved at troende deler Kristus … liv til liv … familie til familie.    

Team av mobile pionerer krysser kulturer inn i nye byer og nasjoner. De forkynner og lever bevisst ut de gode nyhetene om Jesus Kristus på en slik måte at forvandlede fellesskap mangfoldiggjøres. Disse fellesskapene bringer glede og håp til sine omgivelser ved at relasjoner blir leget og rettferdigheten øker. Det brenner i hjertene deres for dem som ikke kjenner Jesus og de unådde i det de bringer evangeliet til folkeslagene.      

Lederne i denne bevegelsen er utviklet, utrustet og myndiggjort til tjeneste for Gud. De lever ut en voksende overgivelse til å bli mer lik Kristus. De er avhengige av Den hellige ånd. Nye generasjoner av ledere vokser frem, nærværende og rotfestet i sin lokale og nasjonale sammenheng. Et internasjonalt lederfellesskap bringer fokus, samlende retning og energi til bevegelsen. Disse lederne er tydelig forpliktet til den langsiktige virkningen av generasjonelt arbeid.

Internasjonalt

The Navigators Worldwide: www.navigatorsworldwide.org

The Navigators Discipleship library: https://www.navigators.org/resource/discipleship-library/

NavPress: https://www.navpress.com/

The Navigators på YouTube: https://www.youtube.com/user/thenavigators

The Navigators på Facebook: https://www.facebook.com/Navigators/

 

Powered by Cornerstone