Personvernerklæring for Navigatørene Norge

Sist oppdatert august 2019 

Hvordan vi behandler personopplysningene i Navigatørene Norge 

Navigatørene Norge gir aldri personopplysningene til en tredje part. Unntaket er opplysninger som offentlige myndigheter krever å ha tilgang til. Vi benytter oss også av underleverandører som behandler noen av opplysningene på våre vegne. Underleverandører har ikke rett til å bruke opplysningene for en annen enn avtalt formål og vårt samarbeid med våre underleverandører er regulert av egne databehandleravtaler. Personopplysninger lagres i personregisteret Cornerstone, givertjenesten og regnskapet er behandlet av Fremmegård Regnskap DA. Ved påmelding lagres opplysninger i arrangementsløsningen Checkin eller Cornerstone. Vi bruker Mailchimp for å sende ut nyhetsbrev og Østfoldtrykkeri for å sende ut Navigatørenes blad. Her oppgir vi bare opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre kommunikasjon.  

På vår nettside medvandring.no bruker vi informasjonskapsler. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Vi bruker Google Analytics på nettsiden vår medvandring.no  for å analysere trafikken til denne nettsiden.  


Person- og kunderegister 

De alle fleste personopplysningene vi behandler lagres i vårt person- og kunderegister. Har lagrer vi informasjon om bestilling og kjøp, givertjenesten, ansettelse og frivillig bidrag, abonnenter og verv. Registeret gjør det mulig for oss å gjennomføre betalinger, ha oversikt over hvilke tjenester du ønsker og følge deg opp på en god måte. Dersom du ønsker å vite hvilke personopplysninger som er lagret om deg i vårt register, ta gjerne kontakt via post@navigatorene.no

For å kunne rette opp feil og for å forebygge feil ved oppfølging og kommunikasjon, lagrer vi endringslogg av endring i opplysningene samt hvem som utførte endringen.   


Leir og andre arrangement 

Hvilke opplysninger vi samler og hvorfor 

Ved påmelding til våre arrangement lagrer vi navn og kontaktinformasjon på deltakere od den som betaler for å registrere deltakere. Dette gjør vi for å kunne legge til rette for din deltakelse og sørge for god kvalitet av informasjon om arrangement du har meldt deg på. Vi samler også informasjon om kjønn og alder for å kunne planlegge fordeling av deltakere i riktige aldersgrupper samt for å organisere romfordeling. Vi samler opplysninger om allergier eller spesielle behov for å kunne jobbe med tilrettelegging og/eller oppfølging under arrangement. Andre opplysninger som oppgis under påmelding (for eksempel aktivitetsvalg) lagres for å kunne planlegge og gjennomføre arrangement. 

Hvor lenge lagres opplysningene 

Opplysninger om allergi og spesielle behov er sensitive opplysninger og slettes etter arrangement er over. Andre opplysninger om deltakelse slettes etter 5 år siden siste deltakelse på vårt arrangement. 


Gaver og givertjeneste 

Fast givertjeneste 

For faste givere oppbevares opplysningene for å kunne administrere giverforholdet. Vi samler navn og kontaktinformasjon for å kunne registrere giveravtalen på riktig person og for å kunne takke for gaven og/eller informere om hvordan gavene ble brukt. For å kunne rapportere gavene for skattefradrag, trenger vi registrere personnummeret ditt. Vi også registrerer ønsket formål eller preferanse i hvordan gavene skal brukes. For hver innbetaling lagrer vi tidspunkt, navn, beløp og bankkontonummer. 

Enkeltgaver 

For ikke faste givere oppbevares opplysningene for å kunne administrere giverforholdet og for å kunne rapportere gavene til skattemyndighetene. Vi samler inn navn og kontaktinformasjon for å kunne takke for gaven. Vi lagrer også fødselsnummer, dersom giver oppgir den for å kunne få skattefradrag. For hver innbetaling lagrer vi tidspunkt, navn, beløp og bankkontonummer. 

Gaver på vipps eller via bankterminalen 

Gaver gitt på vipps eller via bankterminalen blir registrert som anonyme gaver.  


Deling av gaveinformasjon med tredje part 

Innrapportering til Skattemyndigheter 

Alle givere som har gitt til Navigatørene minst 500 i året har rett til å få skattefradrag. Navigatørene sender oversikt over gavene til Skatteetaten. Alle giverne som har rett til skattefradrag får tilsendt en årsoppgave med opplysningen om hva som har blitt rapportert. 

Deling av informasjon med medarbeidere 

Er givertjenesten din koblet til en bestemt medarbeider eller et bestemt prosjekt, deler vi ditt navn og kontaktinformasjon med medarbeidere som har ansvar for prosjektet. Dette gjør vi for at medarbeidere kan takke for gaven din og/eller informere deg om hvordan prosjekt utvikler seg. Vi deler med dem også informasjon om gavebeløpet for at de kan effektivt jobbe med prosjektbudsjettering.  Ønsker du at gavene dine er koblet til et prosjekt men forblir anonyme foran medarbeidere, ta gjerne kontakt med post@navigatorene.no. Da vil data om givertjenesten din blitt lagret bare sentralt og medarbeiderne får bare anonymisert informasjon om gavebeløpet. 

Hvor lenge lagres opplysningene 

I samsvar med bokføringsloven lagrer vi opplysninger i 5 år. Ved ny gave fornyes lagringsperioden med nye 5 år.  


Bestilling og kjøp 

Bestiller du materiell på Navigatørenes nettsider, via e-post eller telefon, lagrer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne oppfylle kundeavtalen. I samsvar med bokføringsloven lagrer vi opplysninger i 5 år. Ved nytt kjøp fornyes lagringsperioden med nye 5 år.  


Ansettelse og søknadsprosess 

Dersom du søker jobb i Navigatørene, beholder vi opplysninger oppgitt i søknaden og CV-en i løpet av prøvetiden til den nye ansatte (dvs i 6 måneder). Etter at ansettelsen er ferdig gjennomført slettes alle opplysninger som ble oppgitt under søknadsprosessen. 


Dine rettigheter 

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hvordan disse behandles. Du har også rett til å kreve retting eller sletting av opplysningene dine, begrensning av behandlingen som gjelder den registrerte. Du har rett til å protestere mot behandlingen samt retten til dataportabilitet. Du har også rett til å reservere deg mot å få henvendelser fra oss. Du har rett til å trekke tilbake samtykke du har gitt til oss tidligere. Klage på strid med personvernreglene kan sendes til Datatilsynet.


Personvernombud 

Vi har vurdert at vår virksomhet ikke er av slik karakter eller omfang at det kreves eget personvernombud. 

Behandlingsansvarlig 

Administrasjonssekretær (Tereza Tangen, tereza.tangen@navigatorene.no) er på vegne av Navigatørene ansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger. 

Endringer i personvernerklæring 

Navigatørene Norge kommer til å oppdatere dette dokumentet for å innarbeide tilbakemeldinger og innspill fra både medarbeidere og kunder. Vi oppfordrer deg til å sjekke dokumentet med jevnlig mellomrom.  

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om personvern i Navigatørene, hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting, ta kontakt skriftlig: post@navigatorene.no eller: Postboks 6920, St.Olavs Plass, 0130 OSLO. 

 

Powered by Cornerstone