Relasjonskartet

«Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn» (Matt 13,37-38). 

Jesus bruker hverdagslige ord når han forklarer hvordan folk kommer til tro. Han sår oss som hele mennesker i sin verden. Vi er godt korn med spirekraft. Det handler om liv vi lever, vennskap vi bygger og ord vi forteller om hva troen er og betyr for oss. 

Når vi kommer til tro på Jesus, beveger vi oss fra å være mørke til å bli lys, sier Efeserne 5,8-9. Derfor oppmuntres vi til å leve som lysets barn. Det er ikke noe uoppnåelig bare for noen få frimodige, det gjelder oss alle. Litt godhet i en tøff verden. Litt rettferdighet i mye urett. Litt sannhet i en tid med mye løgn og halvsannheter. Slik skinner lyset. Og når vi forteller hva Jesus betyr for oss, skjønner folk mer av hva det handler om. 

Å komme til tro er en prosess for de fleste. Interesse må vekkes, misforståelser oppklares, kunnskap tilegnes og erfaringer gjøres. 80 % av dem som kommer til tro sier at vennskap med kristne er den viktigste faktoren i prosessen. I Johannes 4 møter vi kvinnen med en turbulent bakgrunn som kom til tro. «En sår og en annen høster … så vi kan glede oss sammen», sier Jesus. Kristne har ulike troshistorier og gir ulike impulser til folks liv. Derfor trenger vi hverandre og utfyller hverandre som et team av venner. 

Relasjonskartet sammen med spørsmålene nedenfor bevisstgjør oss på hvem vi omgås, og om det er noen justeringer vi ønsker å gjøre i eget liv.  

Relasjonskartet

Relasjonskartet 
Tegn relasjonskartet ditt, og reflekter over spørsmålene nedenfor. 

  1. Hvem er dine enda-ikke-kristne venner? 

  1. Hva tror du de tenker om tro? Har det skjedd noen endringer i det siste? 

  1. Hva kan du bidra med så hun/han kommer videre i sin prosess? Gjøre noe sammen? Dele noe fra ditt liv? Invitere med på noe? Be? 

  1. Kan kristne venner bidra med noe sammen med deg i prosessen? 

Eller mangler du nære ikke-kristne venner? Kanskje fordi du er veldig travel i kristne aktiviteter og relasjoner? Er det noe du kan gjøre for å utvide horisonten litt og bli kjent med noen som ikke ennå kjenner Jesus?  

Det er ofte nyttig å gjøre denne øvelsen sammen med en venn, i en bibelgruppe, eller med en medvandrer. Kanskje vi kan bestemme oss for å be for en eller to på listen vår hver gang vi møtes? 

(Basert på en artikkel fra medvandring.no) 

 

Artikkel fra Gi det videre vår 2021

Relasjonskartet
Powered by Cornerstone