Navigere til andre deler av disippelhjulet: 
Disippelhjulet,  BønnBibelFellesskapet,   Vitnesbyrdet,   

Gi det videre: Disippelgjøring     Utruste arbeidere

Her kommer det etterhvert artikler og ressurser om fellesskapet

Powered by Cornerstone