Navigere til andre ressurser

Disippelivet: Disippelhjulet   BønnBibelFellesskapet,   Vitnesbyrdet,   Kristus i sentrum
Disippelgjøring: Prosessillustrasjonen  Grunnfeste disipler     Utruste arbeidere

 

Navigatørenes verdi nr.7: Fellesskap der kjærlighet og nåde leves ut mellom oss
Les mer
Noen filmsnutter om hvordan å jobbe sammen i oppdraget
Les mer
Powered by Cornerstone