Navigere til andre ressurser

Disippelivet: Disippelhjulet   BønnBibelFellesskapet,   Vitnesbyrdet,   Kristus i sentrum
Disippelgjøring: Prosessillustrasjonen  Grunnfeste disipler     Utruste arbeidere

Disippelhjulet

Hjulet ruller jevnt når navet er på plass og eikene fungerer og er i balanse.

Når vi tar imot Jesus Kristus som frelser, får vi et nytt liv. Et liv med Kristus i oss og som etterfølgere av ham.

Disippelhjulet

Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Gal 2,19b-20

Dette nye livet kan illustreres med et hjul. Et hjul får drivkraften fra navet. I livet som Jesu etterfølgere, er han navet, kraftkilden og motivasjonen til å leve livet som disippel. Hans kjærlighet til oss gir fremdriften.

Felgen på hjulet er livet ditt, et disippelliv som leves i lydighet mot Kristus. Denne lydigheten handler blant annet om trofasthet i noen grunnleggende disipliner.

Eikene i hjulet representerer disse disiplinene. Gjennom dem beveger kraften seg fra navet og ut i våre liv. De vertikale eikene handler om å styrke vårt forhold til Gud, gjennom Ordet og bønnen. De horisontale eikene, felleskapet og vitnesbyrdet, representerer hvordan vi kan leve som Jesu etterfølgere i møte med mennesker som kjenner og mennesker som ikke kjenner ham.

Hjulet ruller jevnt når navet er på plass og eikene fungerer og er i balanse.

Powered by Cornerstone