Årsmøtet og styret

Årsmøtet i 2024 vil bli avholdt lørdag 4.mai

Her kan du lese Navigatørenes vedtekter

Styret består av

Marianne M Iversen, styreleder
Thor Christian Olsen 
Morten Øhrn 
Runar Byberg
Tereza Tangen, medarbeidernes representant

Ellen Van Der Vlies, medarbeidernes vararepresentant
Georg Schille - vara
Sindre Frøyshov - vara

Powered by Cornerstone