Årsmøtet og styret

Etter årsmøtet 2021 som ble avholdt 29.mai 2021, består styret i Navigatørene av: 

Styremedlemmer
Marianne M Iversen, styreleder
Heidi Kvarme, nestleder
Thor Christian Olsen 
Morten Øhrn 
Tereza Tangen, medarbeidernes representant

Styrets varamedlemmer
Ellen Van Der Vlies, medarbeidernes vararepresentant
Maren Louise Salte, varamedlem
Georg Schille - varamedlem

 

Årsmøtet i 2022 vil bli avholdt lørdag 23.april. 

Powered by Cornerstone