Studentarbeid

Arbeid med studenter har vært en bærebjelke i Navigatørenes arbeid i Norge gjennom mange år. Studietiden er spennende og retningsgivende. Det er også en brytningstid der mange blir utfordret av tanker og meninger, og samfunnets stadige utvikling. Det er flott å få være midt i dette og dele liv og tanker, gjerne over en åpen Bibel.  

I dag er det studentgrupper tilknyttet Navigatørene i Bergen og Oslo på ulike universiteter og høyskoler.  

Følg med på hva som skjer i de ulike studentarbeidene gjennom sosiale medier: https://linktr.ee/navigatorenestudent, eller les om de ulike gruppene nedenfor.

Bergen

Oslo

Arrangement

Powered by Cornerstone