Disippelgjøring

Vårt motto er: Kjenne Kristus, gjøre ham kjent, og hjelpe andre å gjøre det samme.
Prosessillustrasjonen tar for seg den bevegelsen vi ønsker å se i Navigatørene; mennesker som tar imot Kristus, blir grunnfestet i troen, og utrustet til tjeneste. Hvordan kan vi gi videre det vi har fått, disippelgjøre og utruste arbeidere? 

 

Disippellivet

Vårt motto er: Kjenne Kristus, gjøre ham kjent, og hjelpe andre å gjøre det samme.
Disippelhjulet er en måte å illustrere viktige elementer i disippel-livet. Det fungerer som et rammeverk for å hjelpe oss selv og andre til å reflektere over livet med Gud. Nedenfor følger artikler og ressurser for hver av eikene i disippelhjulet. 

Powered by Cornerstone