Prosessillustrasjonen

Prosessillustrasjonen tar for seg den bevegelsen vi ønsker å se i Navigatørene; mennesker som tar imot Kristus, blir grunnfestet i troen, og utrustet til tjeneste.

Her kommer det en artikkel om prosessillustrasjonen.

Prosessillustrasjonen
Powered by Cornerstone