Navigatørene NHH

Navigatørene har vært på NHH i over 50 år!

Vårt motto er å kjenne Kristus, gjøre Ham kjent og hjelpe andre å gjøre det samme. Her er litt informasjon om hva vi gjør og hvorfor vi gjør det:

Seminarer:
Flere ganger i semesteret møtes vi for å få gode innspill fra mer erfarne kristne, til livet som kristen student, eller som forbereder oss på å være kristen i næringslivet. Målet er at disse samlingene skal gi oss inspirasjon og påfyll inn i vår hverdag på NHH og utruste oss til å utøve gode verdier gjennom hele livet.

Sosiale events:
Vi ønsker å ha et inkluderende godt fellesskap, og ønsker at de sosiale kveldene skal være et sted hvor det er lett å invitere med seg venner, uansett deres tro og livssyn. Fokuset er på å ha det gøy sammen og skape gode vennskap som kan vare livet ut.

Bønn:
En dag i uken samles vi alle som vil for å be for NHH og hverdagen.

Medvandring:
En medvandrer er en person som man møtes jevnlig med for å snakke om livet og tro. Her kan vi hjelpe hverandre å vokse i troen, og holde hverandre ansvarlige. Vi vil gjerne sørge for at du får en medvandrer hvis du ønsker det. Ta kontakt på Facebook, med en i styret eller medarbeidere.

Gjerne følg oss på Facebook. Vi håper at du vil være en del av Navigatørene NHH!

https://www.facebook.com/NavigatoreneNHH

 

Følg med på hva som skjer i de ulike studentarbeidene her: https://linktr.ee/navigatorenestudent

Powered by Cornerstone