Ordet i hjertet - memoreringskurset

Å memorere er å lære utenat. Det handler om innlæring og repetisjon - til det sitter. Men bibelmemorering er ikke en aktivitet for "flinke kristne". Det handler ikke om å kunne flest vers på rams. Det handler om forvandlede liv. Det handler om å bli mer lik Jesus.

 

Med Guds Ord i hjertet får Den hellige ånd med å jobbe med, og Jesus-refleksjonen blir klarere:

"Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd." 2 Kor 3,18

Om kurset:

Dette kurset i bibelmemorering består av 60 sentrale bibelvers, fordelt på fem serier:

Serie A - Lev det nye livet

Serie B - Forkynn evangeliet

Serie C - Stol på Guds kraftkilder

Serie E - Følg Kristus

Serie F - Bli mer lik Kristus

Hver serie består av 12 vers fordelt på seks emner. Versene på kortene følger den nye bibeloversettelsen.De er trykt med bokmålstekst på den ene siden og nynorsktekst på den andre.

Ressursheftet har to deler:

Del I handler om hvorfor memorere, og gir råd om hvordan du kan...

  • Lære versene utenat
  • Meditere over, og bruke versene i hverdagen
  • Fortsette memoreringen på egenhånd

Del II er laget som et ukesopplegg for 30 uker, og har....

  • Tips om hvordan du kan ha en andaktsstund
  • Korte innledninger til de fem seriene
  • Spørsmål til versene som ressurs til meditasjon og tilbedelse.
  • Forslag til hvordan du kan repetere versene du har lært

Husk at det er lettere å være forankret i Guds ord når du kan det utenat! Derfor er "ORDET I HJERTET" en viktig ressurs, også i ungdoms- og studentarbeidet! 

Fakta: 

  • Ressurshefte, kort og mappe til å ha kortene i under innlæring og repetisjon.
  • Har du kjøpt kurset og ønsker kort med Norsk Bibels 88/07-oversettelse? Send en epost til bestilling@navigatorene.no med ønsket målform. Du vil da få en pdf-fil som kan skrives ut.

Her er en liten forsmak:


 
Powered by Cornerstone