Del din historie

Dele eget vitnesbyrd - frelsesfortelling
Å jobbe med eget vitnesbyrd kan hjelpe oss å bli bevisstgjort i egen tro. Vi får hjelp til å tenke gjennom hva troen betyr for oss. Det igjen kan gi oss en ny nærhet og glede i troen. Når vi har satt ord på vitnesbyrdet vårt blir vi også i bedre stand til å formidle troen vår til andre. Vi slipper å lete etter ord, når vi får en anledning. (Mer om dette kan du finne i boken «der du er» og ressursbanken på nett) Det følgende er hentet fra Liv i ledelse.

«Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier»

 • Hvorfor? Åpne opp for evangeliet - 1 Peter 3:15.
 • Hvem? Søkende i samtale - én person eller en liten gruppe.
 • Hva? Kort fortelling: Før - Hvordan - Etter møtet med Jesus - Apg 26:1-29
 • Hvordan?

 

Forberedelse

 1. Personlig idédugnad: Tre blanke ark: Før - Hvordan - Etter. Skriv ned stikkord og korte notater som du kommer på - uten å redigere.
 2. Skisse: Skriv en kort fortelling ut fra notatene - helt fritt.
 3. Utkast: Les tipsene nedenfor og juster fortellingen din.
 4. Fortell: Del fortellingen med medvandrer.
 5. Tilbakemelding: Notér ned - avklar, ikke kommenter!
 6. Revider: Skriv fortellingen på nytt ut fra innspillene og de tanker du får underveis i prosessen. Tips:
  1. Skriv og del uformelt og avslappet - i en muntlig og lett jeg-form - ikke prek!
  2. Bruk dagligdagse ord og uttrykk - ikke Kanaans språk!
  3. Vær konkret, men likevel så generell at andre kan kjenne seg igjen - ikke utlever personer, grupper og sammenhenger!
  4. Få med det allmennmenneskelige - og gjerne litt humor!

Før
Få med både positive og negative sider ved livet ditt:
+ Ivrig, samvittighetsfull, interessert i mennesker, idealist...
— Egoistisk, hissig, mindreverdighetskomplekser, misunnelig, gjerrig... Har du alltid vært kristen og vokst jevnt som kristen så er det lite «før», og det er flott. Har du alltid vært kristen, men hadde en ny overgivelse en gang ta med det og hvorfor.

Hvordan
Hovedgrunnene til at du ble kristen. Få gjerne med kjernepunkter i evangeliet, uten å gå i detalj! Et bibelvers som betydde mye? Alternativ til kronologisk form: Overblikk - tilbakeblikk: Til tro som barn/ungdom - Mindre interessant ungdomsliv - hvordan er kort. Raskt overblikk over livet til nå. Tilbakeblikk til hvordan eller rett før.

Etter
To-tre positive personlige erfaringer du har gjort som kristen. Hva betyr dette for deg nå? Hva setter mest pris på som kristen i dag?

 • Luk vekk unødvendige detaljer - få fortellingen ned i 3-5 minutter.
 • Øv deg i å ta frem elementer av fortellingen - du får sjelden dele alt!
Powered by Cornerstone