Bibelhånda

Et verktøy til bibelbruk

Vi bruker mange konkrete verktøy for å hjelpe mennesker å bli selvgående i Ordet. Bibelhånda er et av disse. For en tale du hører og ikke tenker mer på får ofte liten betydning for livet ditt. Mens det å høre, lese, studere og memorere sammen med det å meditere på teksten og hva som står der, hva det betyr og ikke minst hva betyr dette for meg i dag, er noe av det som forvandler våre liv.

Bibelhånda
 1. Høre Bibelen — lillefingeren
  «Hver gang noen hører ordet om riket …» (Matt 13,19)
  Vi hører Bibelen i forkynnelse

   
 2. Lese Bibelen — ringfingeren
  «Salig er den som leser opp ordene i denne profetien…» (Åp 1,3)
  Vi kan lese alene og sammen med andre.
   
 3. Studere Bibelen — langfingeren
  «… de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte» (Apg 17,11)
  Folk i Berøa var positive når de hørte forkynnelse. Men de gransket selv at det stemte med originalen.
   
 4. Memorere Bibelen — pekefingeren
  «Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot deg» (Sal 119,11)
  Å memorere er en effektiv og viktig måte å jobbe med Ordet. Det kan være løfter som betyr mye for oss, eller sentrale vers som er viktige å kunne når vi får anledning til å samtale om tro med venner.


  «Ordet i hjertet» (Navigatørene) er et bibelmemoreringskurs som gir hjelp til dette.
   
 5. Meditere på Bibelen — tommelen
  «… men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes.» (Sal 1,1-3)
  Det handler om å grunne på Bibelen; dvele ved den. Å grunne betyr det samme som å drøvtygge. Det som drøvtygges fordøyes og blir en del av oss. Det bygger og utruster oss, innenfra.

Jo flere fingre som brukes, jo fastere blir grepet om Bibelen.

Det Gud sa til Josva (Josva 1,8) «loven skal du alltid ha på dine lepper … så du trofast følger alt det som er skrevet i den» blir viktigere og viktigere i en tid da samfunnet vårt i stadig større grad blir preget av andre ord enn Bibelens.

Powered by Cornerstone