Hjelp på veien videre med Gud

Høsten 2000 flyttet jeg til Bergen for å studere medisin, og allerede i introduksjonsukene møtte jeg Navigatørene og ble med på velkomstmøte der. Måten jeg ble møtt på og fokuset i fellesskapet, gjorde at jeg ble værende og er der enda.

Hjelp på veien videre med Gud

 

 

 

 

 

 

Årene som student i Navigatørenes studentarbeid hadde enorm innflytelse på min tro og mitt trosliv! Undervisningen jeg fikk og ikke minst menneskene jeg ble kjent med, endret mye av tankene og hjertet mitt. Troen min ble en del av hverdagen på en helt ny måte – og dette fikk mange og gode konsekvenser for meg. Jeg fikk et helt nytt og livsforvandlende møte med Bibelen, som et sted hvor jeg kunne hente styrke og kraft, mer enn en bok jeg «burde» lese. Jeg fikk bli kjent med medvandring, som jeg selv kunne motta mye gjennom, og som jeg også kunne gi videre til andre.

Navigatørvisjonen har et fokus på enkeltmennesker som jeg er blitt dypt grepet av, og som har endret min måte å tenke om kristen tjeneste på. Jeg har fått lære og se at det å investere i de jeg lever rundt til daglig, er en verdifull og Kristusnær måte å gi evangeliet videre på. Vi lever i en tid hvor vi dras til store eventer og arrangementer. Men det å møtes over en kopp te i ei stue, samtale ærlig og åpent om liv og tro, lese Bibel og be sammen, og forsøke å hjelpe hverandre videre på veien med Gud, det har jeg sett kan være et særdeles effektivt verktøy for kristen vekst.

Vi trenger hverandre, bli tatt på alvor og bli bekreftet – alle sammen. Og vårt største forbilde i akkurat denne form for evangelieformidling er jo Jesus selv. Han så mennesker der de var, midt i det livet de stod oppi, og nettopp der viste han dem mer av Gud. Noe slikt ønsker jeg gjerne å være med på i livet mitt. Derfor er jeg enda i Navigatørene - og ønsker å gi denne visjonen videre til stadig flere..

Eli Sihn Samdal Steinskog

Powered by Cornerstone