Familiearbeid

Vi ønsker å fokusere på å styrke familieenhet til å etterfølge Jesus. Vi vil gjøre dette ved å styrke undervisningen som gies på familieleiren og andre arrangement, innen tema som; trosformidling til barna, kommunikasjon i familien, trosliv i familien, bevare ekteskapet, hvordan gi evangeliet videre til venner/andre familier osv.  

Powered by Cornerstone