Kommende arrangement

Digital disippellørdag 10.april

Velkommen til å vera med oss og ta tempen på disippelliva våre, dela frå Bibelen og liva våre. Denne gongen blir fokuset på at disippellivet ikkje skjer i eit vakuum, men det skjer i relasjon til og saman med andre mennesker, både i felleskapet med andre som trur og der me lever liva våre på arbeidsplass, nabolag og familie. Det blir to timar med undervisning, workshop, felleskap og deling i grupper om fellesskapet og vitnesbyrdet. Meld deg på så får du tilsendt Zoom-lenke og litt til forberedelse. https://forms.gle/NQVsSXZu1NB29i9B8

En del av Navigatørenes arbeid for 25+

Meld deg på her

Vi ønsker å se nye komme til tro, grunnfeste disipler, utruste arbeidere og utvikle ledere – til å følge etter Jesus, tjene som Jesus og lede som Jesus. 

Vanlige mennesker i forskjellige livssituasjoner lever med glede integrerte liv. De lever som fruktbare insidere blant dem som ikke kjenner Jesus.

Vi ønsker å fortsette å inspirere og motivere mennesker til å leve som overgitte disipler gjennom hele livet. Og vi ønsker å utruste flere til å bli satt i stand til å være arbeidere som ser sitt liv og arbeid i et Guds rike perspektiv. Og vi vil utruste foreldre til å disippelgjøre sine barn gjennom vår familieleir.

Vi jobber gjennom weekender, leirer, inspirasjons-dager og kvelder, og vi ønsker å tilgjengeliggjøre relevante bibelstudie ressurser som på en konkret måte hjelper til Jesus-etterfølgelse der du er!

Ta kontakt dersom du vil høre mer.

Powered by Cornerstone