Olav

Leder for 25+ arbeidet

 

Eg drøymer og ber om å få vera med og gje vidare det eg sjølv har fått gjennom Navigatørene, til nye generasjonar og hjelpa dei å gjera det same. Eg gleder meg over å få leia 25+ arbeidet som både inneber å få investere i ungdommar gjennom NavUng og sjå dei bli grunnfesta og ta steg i tru. Og ikkje minst byggja vidare frå studentarbeidet og bidra inn i dei neste fasane av livet. Og der få utrusta menneske så dei kan vera disiplar og arbeidarar i Guds rike der dei er i sin arbeidskvardag, familie, nabolag og menighet.
Hausten er moden, arbeidarane er få...

Støtt Olav

Olav Humlebrekke

Kontakt e-post:olav humlebrekke
Powered by Cornerstone