På veg - hele serien

Bibelstudiehefter som tar utgangspunkt i de spørsmål vi lever med, i forholdet til Gud, oss selv og hverandre. Det kan brukes i personlig bibelstudium og andaktsliv, i husfelleskap og bibelgrupper, på menighetsskoler.

Forfattere: Geir Dolmen og Edvin Bolstad

Serien består av fire hefter:

  • A Det nye livet. Livet i Kristus. Hans omsorg og nærhet i hverdagen. Ordets skapermakt. Håp tro og kjærlighet. En ny kraft.
  • B Jeg og mine medmennesker. Kjærlighet og fellesskap i praksis. Vekst gjennom konflikter. Nådegave, mangfold og enhet. Til hjelp for hverandre.
     
  • C Hvem er et menneske? Skapt i Guds bilde. To naturer. Fornyelse og vekst gjennom Åndens gjerning. Forvaltning av livet.
  • D Et større perspektiv. Guds nærvær og makt. Guds medarbeidere - i Guds rike. Evangelieformidling. Misjon.

Les hva Edin Løvås mener om heftene:

- Jeg sperret øynene opp da jeg begynt å lese dette studieopplegget. Her er jo en innføring i Jesusmeditasjon og en konkretisering av Jesu nærvær, som også har vært mitt sentrale budskap. Bruk dette materiellet du som vil møte den religiøse lengsel hos dine medmennesker.

Edin Løvås, tidligere retreateder og forkynner

Fakta: 

  • Pris: Kr 62 per hefte. Kr 198 for hele serien.
  • Godkjent som studiehefter av K-stud.

 

Powered by Cornerstone