Her er vi

Det er spennende å leve i samspill med barn. Gledene er mange. Til tider kommer vi til kort, og har flere spørsmål enn svar. Vi er glad i barna våre, og vil dem det beste. Men hva betyr egentlig det i ulike situasjoner?

Forfattere: Unni Sirevåg Lende, Kari og Ole-Magnus Olafsrud

Denne boka gir praktisk hjelp til å gå noen skritt med hverandre og med barna våre. Dette stoffet er utprøvd i møte med flere tusen familier.

Temaer som tas opp:

 • Familien som individer og fellesskap
 • Barn som gave og oppgave
 • Ønsker for barna og mål med oppdragelsen
 • Slektssammenhengen vi står i
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Utvikling i parforholdet og foreldrerollen
 • Kommunikasjon med barn
 • Å håndtere konflikter
 • Tenåringene våre
 • Det åndelige livet i familien
 • Familie, venner, nærmiljø og menighet

Dette sier leserne:

– Vi ser de gode fruktene av Navigatørenes mangeårige satsing på samliv og familieliv i mange sammenhenger. Mennesker blir møtt på en helhetlig måte gjennom kurs, medvandringssamtaler og bøker som Her er vi. Det relevant hverdagslige kombineres med det bibelsk bejaende. Takk for den støtten vi får i etableringen av vår unge familie. Vi anbefaler Her er vi til andre som også vil investere i de viktigste relasjonene.

Lisa Maria og Knut Arild Hareide, lærer og stortingsrepresentant

Fakta

 • 202 sider
 • Nyrevidert i 2013!
 • 4. opplag, 9000 eksemplarer
Powered by Cornerstone