UT

Hva er UT?

UT er vår nye satsing og arbeid for at evangeliet om Jesus Kristus skal nå videre ut. Samlingene foregår digitalt på zoom hver måned kl. 20:00 - 21:30. Vi fester blikket på oppdraget og samlingene vil bestå av følgende fire deler:
Del 1 - Felles bønn for utvalgt folkegruppe, by eller studiested. 
Del 2 - Bønn for hverandres venner og kjente (I små grupper)
Del 3 - Undervisning 
Del 4 - Samtale og refleksjon 

Bli med 6.februar kl.20:00! 
påmelding til: Ut@navigatorene.no

Hvorfor UT?

Kallet vi har fått er tydelig; Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler sier Jesus. Og i apostelgjerningene 1,8 leser vi: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. 

Vi vil dele evangeliet videre. Men hvordan gjør vi det? Kan jeg som ikke er en evangelist bidra? Vi tror at alle er kalt til å være et vitne. På samme måte som at det er godt for alle kristne å være gavmilde eller gjestfrie selv om man ikke har gavmildhetens eller gjestfrihetens nådegave, kan vi alle bidra i å dele de gode nyhetene videre. En med evangelistens nådegave er nok litt mer frimodig og effektiv, men vi kan alle bidra. Hvis du kjenner på en brann og ønske om å se at mennesker blir kjent med Jesus, så er du velkommen! Vi skal be sammen, lære av hverandre, inspirere og oppmuntre hverandre.

Bønn vil få et stort fokus på samlingene våre. Navigatørenes visjon begynner med følgende setning: Vi ser en levende evangelie-bevegelse, drevet av utholdende bønn. La oss komme frem for Gud i utholdende bønn, og la oss våge å be store bønner. For Gud svarer på bønn! 
 

UT

Alle Ut-samlingene i 2023

Det blir en ut-samling hver måned i 2023. Vi alternerer mellom å fokusere på Norge og evangelieformidling i vestlig kultur, og det å rette blikket utover mot andre folkeslag og kulturer.  

9.jan - Ut - Norge: Visjonen om generasjoner av arbeidere (Olav Humlebrekke underviser)
6.feb - Ut - Verden: Betydningen av bønn i forbindelse med vekkelser
6.mars - Ut - Norge: Veier til Jesus 
17.april - Ut - Verden: Veier til Jesus 2 
8.mai - Ut - Norge: Info om tema kommer senere
5.juni - Ut - Verden: Info om tema kommer senere 
4.sep - Ut - Verden: Discovery Bible Study 
2.okt - Ut  - Norge: Info om tema kommer senere
6.nov - Ut - Verden: Evangelieformidling i ulike paradigmer (skam/ære, skyld/uskyld, Frykt)
4.des - Ut - Norge: Info om tema kommer senere

Powered by Cornerstone