Kommende arrangement

TimeOut 2022 - Walk on Water

 — 
Kan vi oppleve at Jesus stiller stormer i dag? Kan han være til stede i både våre indre stormer, og de ytre eller relasjonelle stormene? Påmelding: www.checkin.no/event/37436/navigatoerenes-studentkonferanse-timeout-2022

*English text below*

 

Denne helgen skal vi se mer på noen åndelige «life hacks» for hvordan vi kan gi Jesus rom i livene våre og vokse i en levende relasjon med ham. Bernard og Deb Dishman ønsker å «gå på vannet» i egne liv, og hjelpe andre å gjøre det samme.

Gled deg til å møte studenter på tvers av grupper og steder, bli engasjert av godt fellesskap og få spennende og relevant input fra Bernard og Deb. Han har bakgrunn innenfor IT og hun jobbet tidligere som advokat. I dag er de begge engasjert i Navigatørene i England.

Velkommen til Navigatørenes studentkonferanse TimeOut 2022!

 

PS. Du trenger ikke være involvert i Navigatørene for å bli med, vi ønsker alle studenter og nyutdannede hjertelig velkommen!

 

For å melde deg på klikk her.

 

"Early bird"-pris t.o.m. 1. desember!

Prisen er inkludert kost, losji og transport t/r Bergen – Dyrkolbotn.

Alumni (nyutdannede siste 5 år): 1090,- // 1490,-
Bergen-studenter: 890,- // 1090,-
Oslo-studenter: 490,- // 690,- (rabatt grunnet utgifter knyttet til reise Oslo - Bergen)

 

Fredag 28. jan: Avreise med buss fra Bergen busstasjon perrong P kl. 17:00, oppmøte 30 min før!

Søndag 30. jan: Avreise med buss fra Dyrkolbotn kl. 15:30. Bussturen tar ca. en time.

 

Ta kontakt med TimeOut-ansvarlig Borghild Nokevje dersom du har spørsmål i forhold til påmeldingen, eller hvis økonomi skulle være en hindring: borghild.nokevje@navigatorene.no

 

----------------------------------------

 

Walk on water

Can we experience Jesus calming storms today? Can He be present both in our inner storms, and the outer or relational storms? This weekend we will look more at some spiritual "life hacks" for how we can give Jesus space in our lives and grow in a living relationship with Him. Bernard and Deb Dishman want to "walk on water" in their own lives, and help others do the same.

You can look forward to meeting students from different groups and places, experience good fellowship and get exciting and relevant input from Bernard and Deb. Bernard has a background in IT and Deb previously worked as a lawyer. Today, they are both fulltime involved in the Navigators in England.

Welcome to the Navigators' Student Conference TimeOut 2022!

Link to registration

 

PS. You do not need to be involved in the Navigators to join, we warmly welcome all students and graduates!

 

Early bird price till December 1st!

The price includes food, lodging and transport to / from Bergen - Dyrkolbotn.

Alumni (recent graduates 5 years): 1090, - // 1490, -
Bergen students: 890, - // 1090, -
Oslo students: 490, - // 690, - (discount due to expenses related to travel Oslo - Bergen)

 

Friday 28 January: Departure by bus from Bergen bus station platform P at. 17:00, meet up 30 min before!

Sunday 30 January: Departure by bus from Dyrkolbotn at 15:30. The bus tour takes approximately one hour.

 

Contact TimeOut organizer Borghild Nokevje if you have questions in relation to the registration, or if finances form an obstacle: borghild.nokevje@navigatorene.no

Powered by Cornerstone